Thông báo V/v: Công bố giải thưởng cuộc thi “OF – Our Feeling”

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế Đại Bảo thông báo về việc công bố giải thưởng cuộc thi “OF – Our Feeling” viết về cảm nghĩ của CBNV trong quý 2 năm 2019...CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

KINH TẾ ĐẠI BẢO

Số: 12/2019/TBNB-TDĐB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019.

THÔNG BÁO

V/v công bố giải thưởng cuộc thi “OF – Our Feeling”

Kính gửi: - Phòng Phó Tổng Giám Đốc.

                - Phòng Tài chính Kế toán.

                - Phòng Hành chính Tổng hợp.

                - Phòng Địa chất - Khoáng sản.

                - Phòng Bảo Vệ.

HĐQT – Ban Lãnh Đạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế Đại Bảo thông báo về việc công bố giải thưởng cuộc thi “OF – Our Feeling” viết về cảm nghĩ của CBNV trong quý 2 năm 2019 như sau:

1. Bảng điểm bài viết của CBNV đã tham gia:

STT Tên CBNV Điểm Ghi chú
1 Đặng Quốc Thịnh 7/10  
2 Phạm Viết Thăng 8+/10  
3 Phạm Ngọc Anh 7/10  
4 Nguyễn Thị Ngát 9+/10  
5 Lưu Sơn Tùng 8/10  
6 Nguyễn Thị Tường Vi 9/10  
7 Trịnh Văn Hưng 9.5/10  

2. Danh sách các CBNV có bài viết đạt giải thưởng tham gia cuộc thi:

Giải nhất: Trịnh Văn Hưng – Nhân viên Lái xe – Phòng Hành chính Tổng hợp.

- Giải nhì: Nguyễn Thị Ngát – Nhân viên Lễ tân – Phòng Hành chính Tổng hợp.

- Giải ba: 1/ Nguyễn Thị Tường Vi – Nhân viên Kế toán – Phòng Tài chính Kế toán.

        2/ Phạm Viết Thăng – Nhân viên Biên phiên dịch tiếng Trung – Phòng Hành chính Tổng hợp.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế Đại Bảo thông báo đến toàn thể CBNV để mọi người nắm được thông tin về nội dung giải thưởng và thực hiện.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

Như Kính gửi;

- Phòng Phó Chủ Tịch HĐQT;

- Phó Tổng Giám Đốc;

- Lưu VP.

KT. CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

Vũ Thị Thanh Thương

 

 

 


Bài viết mới

Công Ty Đại Bảo chính thức lên Tập Đoàn

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế Đại Bảo chính thức chuyển đổi từ ...

ĐẠI BẢO GROUP TỔ CHỨC THAM QUAN DU LỊCH HÈ NĂM 2019

ĐẠI BẢO GROUP TỔ CHỨC THAM QUAN DU LỊCH HÈ NĂM 2019 CHO CBNV VÀ GIA ĐÌNH TẠI TP HẠ LONG – QUẢNG NINH ...

Ý NGHĨA VÀ CÔNG HIỆU CỦA 60 LOẠI ĐÁ NGỌC

Ngọc phỉ thúy chứa nhiều khoáng chất và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể con người. đeo n ...

Nội dung bài viết đạt giải trong cuộc thi

Ngày 10 tháng 06 năm 2019. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế Đại Bảo đã công bố kết quả cuộc ...

CÔNG HIỆU CỦA NGỌC PHỈ THÚY ĐỐI VỚI CON NGƯỜI

Sự cọ sát trong quá trình đeo vòng tay phỉ thúy đã massage các huyệt đạo, thúc đẩy lưu thông các mạc ...

Đọc nhiều

Chi nhánh Hưng Yên
Lượt xem: 1711
Chi nhánh Sơn La
Lượt xem: 1463

Từ khóa phổ biến

Daibaogroup Tuyển dụng Giới thiệu Tập Đoàn Dự án triển khai Văn bản pháp luật